Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

9636VOĈDONO: buĝeto 2017

Expand Messages
 • Mark Fettes
  Nov 1, 2016
   Karaj komitatanoj,

   sekve de la akcepto de la baza membrokotizo 2017 (dankon al ĉiuj voĉdonintoj!), mi proponas al vi la akcepton de la buĝeto 2017.

   PROPONO: La buĝeto por la jaro 2017 estu tiu, kiun la komitatanoj ricevis en junio inter siaj dokumentoj por Nitro.

   Mi nun provizos vin per iom da pliaj informoj kaj klarigoj.

   ------

   Vi jam ricevis la buĝetproponon inter la prepardokumentoj por nia kunsido en Nitro. Ĝi troviĝas en la sama (blua) dokumento, kie troviĝas raporto pri la Spezokonto 2015. Vi povas ankaŭ trovi ĝin el elektronika formo ĉi tie: http://www.uea.org/l/teko/komitataj/Spezokonto2015bugh2017-kom.pdf. La buĝetaj ciferoj por 2017 estas en la plej dekstra kolumno.

   Vi vidos, ke multaj eroj de la buĝeto similas al la buĝetoj en 2015 kaj 2016, kiuj troviĝas en la sama dokumento por komparo. Jen listo de tiuj eroj, kie estas (eble) notinda diferenco:

   KOSTOJ

   Volontula Domo - tio estas nova ĉapitro, ĉar la domo estas aĉetita nur ĉi-jare. Kompreneble la aĉetkosto ne aperas en la Spezokonto, ĉar tio estas kapitala investo. Aperas nur la antaŭvideblaj jaraj kostoj de la domo, kune kun la antaŭvideblaj enspezoj pro lupagoj de la volontuloj. La neta rezulto en la Sepzokonto estas pozitiva (tio esprimiĝas kiel minuso ĉe Kostoj, kiu same efikas kiel pluso ĉe Rimedoj).

   Oficistoj - Vojaĝado kaj Ĝeneralaj Kostoj - Reprezentado iom kreskis, ĉar la nuna Ĝenerala Direktoro intencas pli multe rekte kontaktiĝi kun movadaj centroj kaj ekstermovadaj instancoj.

   Movada Evoluigo signife kreskis, pro konscia politiko de la Estraro pligrandigi tiun parton de la buĝeto. La linio pri Komisiitoj malaperas, favore al buĝetado laŭ agadkampoj. Estas pli detala buĝeto de la Estraro pri Movada Evoluigo, sur kiu baziĝas la sumoj en ĉi tiu ĉapitro. Mi sendos ĝin al la Komitato poste, por ne tro pezigi ĉi tiun mesaĝon.

   La Afrika Oficejo ricevas pli da rimedoj en la buĝeto, ĉar ni intencas investi en ĝia evoluigo.

   RIMEDOJ

   Rento falas daŭre, kiel sekvo de la malalta interezo en Nederlando kaj aliloke. Kompreneble ankaŭ la aĉeto de la Volontula Domo iom reduktis la deponojn, kiuj gajnas renton. (La lupagoj pli ol kompensas tion, tamen.)

   Servoj/Kompensoj - la granda falo en la linio pri “20%: laŭ kalkulo” venas de la fakto, ke UEA ne ricevis grandan heredaĵon en la lastaj kelkaj jaroj.

   Kongresoj/Turismo - la takso pri la enspezoj pro la UK en Seulo estas konservativa, kiel kutime.

   Diversaj enspezoj - la granda ŝanĝo tie estas la enkonduko de linio pri Subvencioj. Tio estas novaĵo en nia buĝeto, kaj ni multe cerbumis, kiel plej bone inkluzivi ĝin. Kiel klarigite en aparta mesaĝo de Martin, ni fakte planas peti subvenciojn por pli granda sumo - la cifero en la buĝeto estas nur tiu parto, kiun ni antaŭvidas povi uzi por kovri parton de la salajraj kaj aliaj kostoj en la Spezokonto. Kompreneble tio ne povas esti preciza takso. Se ni ne sukcesos ricevi tiom da mono por kovri niajn kostojn, por havi ekvilibran financan rezulton en 2017 ni devos aŭ kreskigi niajn enspezojn, aŭ malpliigi niajn kostojn, aŭ ambaŭ. La Estraro atente sekvos la evoluon por povi fari tiujn decidojn ĝustatempe.

   -------

   Jen do la ĉefaj ŝanĝoj konsiderindaj en nia traktado de la buĝeto. La diskuta fazo daŭros du semajnojn, ĝis noktomezo laŭ Roterdama tempo en la 15-a de novembro. Sekvos la kutima 9-taga voĉdona fazo. Ni (la Estraro) bonvenigas viajn demandojn kaj komentojn.

   Elkore,

   Mark
  • Show all 22 messages in this topic